Anstehende Termine

Dezember 2021

  1. Euro Group Weihnachtskonvoi

    Freitag, 10. Dezember 2021, 19:00 - 22:00

    • Externer Konvoi
  2. Externer Partnerkonvoi [ProMods]

    Sonntag, 12. Dezember 2021, 14:30 - 16:30

    • Externer Konvoi